čierna

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
12 mm • 24,70 €/m²
16 mm • 30,70 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

sivá

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
12 mm • 24,70 €/m²
16 mm • 30,70 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

svetlosivá

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
12 mm • 24,70 €/m²
16 mm • 30,70 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

červená

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

oranžová

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

žltá

5 mm • 15,30 €/m²
8 mm • 18,40 €/m²
19 mm • 36,00 €/m²

Zelená

5 mm • 15,70 €/m²
8 mm • 19,10 €/m²
19 mm • 37,00 €/m²

modrá

5 mm • 15,70 €/m²
8 mm • 19,10 €/m²
19 mm • 37,00 €/m²

hnedá

5 mm • 15,70 €/m²
8 mm • 19,10 €/m²
19 mm • 37,00 €/m²

Ceny sú uvádzané bez DPH a dopravy.