TECHNICKÉ úDAJE

Tabuľka uvádza dôležité technické parametre dosiek FORESCOLOR pre jednotlivé hrúbky.